Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Sind
Sind
Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Din vej i job

Vi går med borgerens drømme og ønsker for et liv med job eller uddannelse.

Hvem er du? Vælg din profil her.

Borger

Virksomhed

Kommune

Formål

Din vej i job hjælper mennesker i udsatte positioner, ramt af psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed, med at starte og fastholdes i job eller uddannelse.

Metode

Din vej i job står på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks erfaringer og IPS metodens evidensbaserede principper og værktøjer. Der er et vedvarende fokus på at gå borgerens vej, hvor borgerens ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er det, der former indsatsen. Det er borgerens styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed.

Målsætning

For borgere der deltager i Din vej i job er målet, at de kommer ud af passiv forsørgelse og starter i job eller uddannelse.

Din vej i job
Pejlemærker for indsatsen

1

Indsatsen er baseret på borgerens drømme, behov og mål

2

Hurtigt i job (eller uddannelse) på almindelige arbejdspladser med løn

3

Indsatsen integrerer mål og aktiviteter fra flere sektorer (beskæftigelse, social, sundhed)

4

En håndholdt indsats med store frihedsgrader i samarbejdet mellem vejleder og borger

5

Indsatsen har et ambitiøst efterværn

6

Indsatsen etablerer partnerskaber med virksomheder der gerne vil tage et ansvar

Indsatsens primære elementer

IPS-vejleder støtter 16-18 borgere og samarbejder med virksomheder

Gruppeforløb hvor deltagerne bygger netværk med hinanden

Samarbejde med Regionspsykiatrien og Psykiatriens Hus

Tilbud om deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter

Involvering af pårørende og engagement af frivillige i indsatsen

Efterværn i en periode for at fastholdes i uddannelse eller job

Servicerejsen
Hvad indeholder forløbet?

Opstart i indsatsen

 • Introduktion
 • Job- og uddannelsesønsker
 • Individuel støtte
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Opstart i netværksgruppe

Virksomhedsmatch

 • Karriereprofil
 • Jobsøgningsplan
 • Individuel støtte
 • Virksomhedskontakt
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Virksomhedsforløb

 • Virksomhedsforløb
 • Karrierevejledning
 • Individuel støtte
 • Udfordringer tackles
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Udvikling og progression

 • Evt. nyt virksomhedsforløb
 • Stabilitet i hverdagen
 • Individuel støtte
 • Karriere- og uddannelsesvejledning
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Starter i job/uddannelse

 • Søger job eller vælger uddannelse
 • Opstart i job eller uddannelse
 • Støtte til fastholdelse i job eller uddannelse

Vejlederne

Katrine Lindbjerg Pohjola

Telefon: 6057 6821
Mail: katrine@dinvejijob.dk

Torben Wulff Hansen

Filip Ingesman Hansen

Telefon: 5211 2671
Mail: filip@dinvejijob.dk


Yderligere oplysninger

Jonna Winther

Afdelingsleder, SIND Erhverv

Telefon: 23 10 03 46
Mail: jwi@sindraadgivning.dk

Sind

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef, IPSCenter Danmark

Sind

Vil du høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om Din vej i job eller ønsker at deltage i indsatsen, ringer vi dig op og inviterer til en samtale. Du er velkommen til at tage en med til samtalen.

Download folder