Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Sind
Sind
Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

For virksomheder

Din vej i job arbejder for at få mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed ind på arbejdsmarkedet. Dette med fokus på hver enkeltes drømme og ønsker for et liv med arbejde og under hensyn til de behov, som de har brug for i deres arbejdsliv.

Ved at samarbejde med Din vej i job får jeres virksomhed mulighed for at få et godt match mellem medarbejder og arbejdsplads. Derudover har vi mulighed for at tilbyde en meget tættere kontakt både til jer i virksomheden og til den medarbejder i ansætter – og altid ud fra jeres behov.

Hvad er Din vej i job?

Din vej i job giver virksomheder mulighed for at hjælpe psykisk sårbare mennesker fra lokalområdet med at finde fodfæste i arbejdslivet.

Din vej i job faciliterer kontakten mellem borger og virksomhed, og giver tæt støtte og sparring til virksomheden gennem hele forløbet.

Din vej i job bidrager til at skabe et inkluderende arbejdsmarked i tæt samspil med virksomheder.

Hvad får min virksomhed ud af det?

Ansættelse af mennesker med psykisk sårbarhed skaber diversitet i medarbejderskaren og bidrager til at fremme en inkluderende kultur på arbejdspladsen. Der opstår et arbejdsmiljø i den enkelte virksomhed, hvor der er plads til forskellighed, og der er en forståelse for de udfordringer, som den enkelte medarbejder måtte have.

Der kan peges på en række konkrete fordele når virksomheder åbner deres arbejdsplads op for mennesker, der lever med psykisk sygdom, og i en periode har brug for ekstra støtte for at finde fodfæste på arbejdspladsen.

1

Bidrager til at styrke virksomhedens CSR profil ved at tage et socialt ansvar

2

Virksomheden kan få løst opgaver som ikke bliver klaret i dag

3

Virksomheden får hjælp med rekrutteringsproblemer

4

Mulighed ekstra kapacitet uden store lønomkostninger

5

Mulighed for risikofri prøve- og træningsperiode af nye medarbejdere

Virksomheder, der deltager i Din vej i job

Logo kommer snart

Logo kommer snart

Logo kommer snart

Logo kommer snart

Hvordan kommer vi i gang?

Hvis din virksomhed er interesseret i at indgå et samarbejde med Din vej i job, så kontakt en af os for en uforpligtende snak om muligheder og gevinster ved at give plads til et menneske med særlige behov på din arbejdsplads.

Katrine Lindbjerg Pohjola

Telefon: 6057 6821
Mail: katrine@dinvejijob.dk

Torben Wulff Hansen

Filip Ingesman Hansen

Telefon: 5211 2671
Mail: filip@dinvejijob.dk


Projektansvarlige

Jonna Winther

Afdelingsleder, SIND Erhverv

Telefon: 23 10 03 46
Mail: jwi@sindraadgivning.dk

Sind

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef, IPSCenter Danmark

Sind