Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Sind
Sind
Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Din vej i job

Din vej i job er et tilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Metode

Din vej i job står på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks erfaringer og IPS metodens evidensbaserede principper og værktøjer. Der er et vedvarende fokus på at gå borgerens vej, hvor borgerens ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er det, der former indsatsen. Det er borgerens styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed.

Målsætning

For borgere der deltager i indsatsen, er det primære mål, at de starter og fastholdes i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det er målet, at mindst 50 procent af de deltagende borgere i et forløb starter i job eller uddannelse.

Målgruppe

Aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp, der lever med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og hvor den psykiske sygdom giver væsentlige barrierer for at starte og fastholdes i job eller uddannelse.

Målgruppen vil dels bestå af borgere, der lever med svære psykiske lidelser, og dels af borgere der lever med moderate psykiske lidelser eller sårbarhed.

1

Svære psykiske sygdomme (autisme, skizofreni, bipolare lidelser og borderline)

2

Moderate psykiske sygdomme eller psykisk sårbarhed (ADHD, depression, angst og stress)

Der skal være en arbejdsevne hos borgeren, så det er realistisk, at borgeren med denne intensiverede indsats kan komme i job/uddannelse.

Borgeren skal være interesseret i at komme i en virksomhedsrettet indsats, og ønske at der sker en forandring i deres liv.

Forløb

Der arbejdes efter IPS metoden i samarbejdet med borgeren, der baseres på:

Borgerens egne drømme, behov og mål for et liv i arbejde eller uddannelse

Borgeren kommer hurtigt i job – eller uddannelse – på almindelige arbejdspladser med løn

“Din vej i job” etablerer partnerskaber med virksomheder/uddannelsessteder. Der er vedholdende støtte til borgeren og virksomheden/uddannelsesstedet mhp. fastholdelse.

Indsatsen bygger bro ml. det beskæftigelses- og uddannelsesrettede og det psykiatriske behandlingssystem

En håndholdt indsats med store frihedsgrader i samarbejdet ml. borger og kontaktperson

Involvering af pårørende og frivillige i støtten til borgeren

Fagprofessionelt netværk

Der er etableret samarbejde med Psykiatrien i Skejby med og om borgeren under indlæggelse og i ambulant behandling

Der er etableret samarbejde med Psykiatriens Hus med og om borgeren under indlæggelse og i ambulant behandling

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at mestringsvejledere, egen læge m.m. inddrages efter aftale med borgeren

Der tilbydes efterværn i seks måneder efter start i job/uddannelse i forhold til fastholdelse

Henvisning

Meget gerne telefonkontakt eller Sikkermail/E-boks med navn og telefonnummer (borgeren vil som hovedregel blive kontaktet indenfor den første uge):

Jonna Winther
Mail: jwi@sindraadgivning.dk
Mobil: 2310 0346
CVR nummer: 15244348

Download henvisningsguideDownload folder

Kontaktinformation

Herunder kan du se, hvem der er vejledere i Din vej i job.

Katrine Lindbjerg Pohjola

Telefon: 6057 6821
Mail: katrine@dinvejijob.dk

Torben Wulff Hansen

Filip Ingesman Hansen

Telefon: 5211 2671
Mail: filip@dinvejijob.dk


Projektansvarlige

Jonna Winther

Afdelingsleder, SIND Erhverv

Telefon: 23 10 03 46
Mail: jwi@sindraadgivning.dk

Sind

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef, IPSCenter Danmark

Sind