Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Sind
Sind
Sind

Din vej i job er et beskæftigelsesprojekt mellem:
Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark

Din vej i job

Din vej i job hjælper dig med at finde det rette job eller den rette uddannelse i tæt samarbejde med din vejleder.

Vi går med dine drømme og ønsker for et liv med job eller uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du har et ønske om, at der skal ske en forandring i dit liv hen mod job eller uddannelse.

Hvad er indholdet af Din vej i job?

Vi vil sammen undersøge jobmarkedet, kontakte virksomheder og lave aftale med virksomheder om lønnede timer eller eventuel praktik.

Ønsker du at starte på en uddannelse hjælper vi med at undersøge uddannelsesmuligheder, kontakte uddannelsessteder og tage dialogen om betingelserne for at starte på uddannelsen.

Du inviteres til at deltage i en netværksgruppe, hvor du deler oplevelser med andre deltagere og præsenteres for emner, der kan være med til at hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet.

Hvis du har et behandlingsforløb i psykiatrien, hjælper vi dig med at gennemføre din psykiatriske behandling samtidig med at du arbejder på en virksomhed.

Som en del af forløbet tilbyder vi hjælp til dine pårørende i form af psykologstøtte. Hvis du ønsker det, er der mulighed for at få tilknyttet en frivillig mentor.

Praktisk info
Sådan fungerer det

Du kan starte dit virksomhedsforløb med få arbejdstimer. Målet er at du gradvist går op i tid og i slutningen af forløbet får ansættelse på en virksomhed.

I det omfang din psykiske mistrivsel gør det svært for dig at være på en arbejdsplads tages der hånd om det i samarbejdet med vejleder og virksomheden.

Hvis du har et behandlingsforløb i psykiatrien, bygger vi bro mellem din behandling og dit forløb på virksomheden eller din opstart på en uddannelse.

Vejlederne

En af os bliver din faste vejleder, og vi holder tæt kontakt gennem hele forløbet med ugentlige samtaler og anden støtte.

Katrine Lindbjerg Pohjola

Telefon: 6057 6821
Mail: katrine@dinvejijob.dk

Torben Wulff Hansen

Filip Ingesman Hansen

Telefon: 5211 2671
Mail: filip@dinvejijob.dk


Kontaktinformation

Din vej i job er et samarbejde mellem Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark.

Jonna Winther

Telefon: 23 10 03 46
Mail: erhverv@sindraadgivning.dk

SIND Erhverv

Gjellerupvej 84
8230 Åbyhøj

Sind

Vil du høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om Din vej i job eller ønsker at deltage i indsatsen, ringer vi dig op og inviterer til en samtale. Du er velkommen til at tage en med til samtalen.

Download folder